O Podjetju

Alpine Nation d.o.o.

Ulica Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana, Slovenija

ID: 8686823000

DDV št.: SI11414928

Vpisan v slovenski poslovni register: 31.07.2020 pod številko 0463-01-20200723-003264

Glavna dejavnost: 47.910 (Trgovina na drobno po pošti ali po internetu)

Podjetje je zavezanec za DDV.